Medium Therapie.

Als Medium Therapeut ben ik in staat, contact te leggen met de spirit. Hierdoor kan ik in staat, blokkades aan te voelen, om iemand vervolgens in een Trance mee te nemen naar een Healing. Veel mensen zijn zich niet bewust waar hun problemen vandaan komen.

We gaan niet meer voelen vanuit het denken, maar denken vanuit het voelen.

Mijn taak is het begeleiden van dit proces. De ander moet immers zelf ervaren om blokkades op te heffen en te transformeren.

Trance Healing Therapie.

Na het aanvoelen, gaan we naar de Healing. Hierin gaan we op een dieper niveau contact leggen, om mentale en emotionele overtuigingen op een energetisch niveau te transformeren. Hiervoor gebruiken we methodieken zoals regressie-therapie, mediamieke familie-opstellingen en NLP en/of ELP.
(NLP = Neuro Linguïstisch Programmeren)
(ELP = Emotioneel Linguïstisch Programmeren)

In het contact met spirit wordt gekeken naar de oorsprong van zware mentale overtuigingen en blokkades in dit leven, maar ook in vorige levens. Door het contact met spirit op de juiste manier te verdiepen kunnen blokkades en donkere energieën op zielsniveau worden ontrafeld om uiteindelijk getransformeerd te worden. Door de inzichten die spirit hierin geeft, kunnen oude blokkades worden losgelaten, zodat er een nieuwe energieruimte ontstaat. Onderdrukte emoties en het aangeven van het levenspad vanuit de ziel geven ruimte in de stroming van lichaam en geest.

Paramedisch en Psychosociaal Mediumschap.

Een disbalans, ziekte, pijn of blokkade is niets anders dan een signaal van de ziel om het ego, de manifesterende IK, erop te wijzen waar aandacht aan besteed mag worden. Wanneer men niet naar deze signalen luistert, kan ziekte zijn weg vinden. Ongemak of zelfs pijn is niets anders dan een signaal van de ziel om jou te doen laten transformeren. Naast de raadpleging van doktoren en artsen is het buitengewoon noodzakelijk naar de psychische oorzaak van de kwaal te kijken, teneinde heling en balans te kunnen weervinden. Zo kan men levenslessen eigen maken en evolutie bewust beleven.
De oorsprong komt veelal voort uit het rationeel of emotioneel verleden - zelfs vorige levens - en de hieruit voortvloeiende "belemmerende" overtuigingen van de mens. Zelfs wanneer dit erfelijk is, kunnen we vaak de werkelijke causale oorzaak van de kwaal en wat daar geestelijk aan inzichten uit naar voren komt, herleiden. Wanneer mensen op Aarde een bepaald emotioneel thema hebben uit te werken om in hun evolutie-proces te kunnen groeien, kan men in hun aura, oftewel geest, verschillende entiteiten aantrekken of onbewust creëren. Dit kunnen naast auralifters, schaduwzelven en deelzelven ook vorige zelven zijn, die niet naar het Licht zijn gegaan en nog in jouw energieveld, aura/geest aanwezig zijn. Dit beïnvloedt ons karakter maar kan eenvoudig getransformeerd worden wanneer je een goede geestelijke begeleider gevonden hebt.
Auralifters kunnen zorgen voor o.a. tics, schelden of depressies. Niet iedereen gaat naar het Licht na het overlijden... voor velen nog een onbewust onderwerp, maar het wordt zo langzamerhand toch tijd om er meer bewust van te worden.

Klachtenlijst.

Deze lijst is oneindig  want blokkades, verstoringen en ziektes van de menselijke geest en het lichaam vertelt ons iets over onszelf. Door b.v. emoties te hebben ingeslikt, kun je een maagprobleem creëren. Artsen schrijven medicijnen voor om de maag tot rust te brengen. Wanneer de emoties blijven zitten, kan de klacht steeds terugkomen en kan dit chronisch worden.  Als de reden van het ontstaan van de ziekte en/of de klacht weggenomen wordt, zal de klacht verminderen of zelfs verdwijnen.

Klachten kunnen zowel lichamelijk als psychisch zijn. Denk hierbij aan:

Vermoeidheid
Borderline
Stemmen in het hoofd
Chronische klachten
Stemmingswisselingen
Schizofrenie
Depressies
Angsten
Burn-out
Hoofdpijn
Reuma
Fibromyalgie
Hernia
Artritis
Astma
Bronchitis
Huidziekten
Kanker
Allergieën
Migraine
Spierziekten

Naast de weg naar de medische wereld, is het zeer belangrijk om ook de bijbehorende emotionele oorzaak weg te halen.

Al mag ik geen enkele garantie geven voor het uiteindelijke resultaat, en mag ik alleen doen wat de ander mag ontvangen van zijn/haar spirit,
zijn er toch vaak  goede resultaten.

Access Consiousness.

Door het licht aanraken  en healing te geven aan 32 drukpunten op je hoofd, wordt jouw toegang tot bewustzijn geopend. Deze drukpunten staan in verbinding met alle overtuigingen. Door ze te openen en te laten stromen, vloeien overtuigingen weg, waardoor de programmering vanuit je ego tot rust komt. De weg naar je bewustzijn wordt zo vrijgemaakt. Het brengt ontspanning, je stapt uit de matrix van je eigen denken. Het brengt lichaam en geest energetisch in balans, en het brengt je lichaam in staat te herstellen van lichamelijke klachten.

Stop met oordelen over jezelf.

Deze behandeling kan apart, maar ook heel goed gecombineerd worden.

 

   

Klankschaal-massage.

De trilling van een klankschaal brengt water in beweging en laat het dansen. Omdat we weten, dat ons lichaam voor het grootste deel uit water bestaat, kunnen we ook bedenken, wat de trilling van een klankschaal op ons lichaam voor ons zou kunnen betekenen.

Ik zet de schaal op jouw gehele lichaam, om stroming op gang te brengen en blokkades weg te spoelen. De schaal die ik hiervoor gebruik, is circa 100 jaar oud, volledig met de hand gemaakt in de Himalaya, waarbij gebruik gemaakt werd van alle elementen. Het erts uit de aarde, verhitting door vuur, lucht uit de blaasbalg, afgekoeld met water en de liefde en het ritme van de hartslag van de maker.

Deze schaal is afgestemd op de oude, hoge frequentie, en heeft daardoor een helend vermogen en het verhoogt jouw trillingsniveau. Naast deze, gebruik ik ook andere schalen en stemvorken om de massage compleet te maken. 

Deze behandeling kan los, maar kan ook goed gecombineerd worden.