Opleidingen

Mediumschap is voor iedereen, iedereen kan het. Ik geef namens de Spirituele en Intuitieve Academie de volgende verkorte HBO-opleidingen (deze zijn gecertificeerd en gediplomeerd volgens het CRKBO):

Mediumschap & Trance Healing I Basis

De opleiding Mediumschap & Trance Healing bestaat uit drie modules. Zo begin je bij deel 1 Basis en ben je vrij om de vervolgmodules ook te volgen. Het eerste deel van deze omvangrijke opleiding bestaat uit de basis van het nieuwe moderne mediumschap. Je leert om contact te maken met spirit en om de boodschappen helder te kunnen vertalen naar praktische inzichten. Tijdens het contact met spirit is er vaak ook helende energie aanwezig, die gestuurd wordt door spirit. In deze opleiding maken we een combinatie van zowel reading als healing. Er worden verschillende methodieken aangereikt, om een goede boodschap en healing te kunnen ontvangen en om te geven.
Dit deel wordt afgesloten met een certificaat.

Mediumschap & Trance Healing ll Verdieping en Transformatie

Het tweede deel van de opleiding Mediumschap & Trance Healing staat in het teken van verdieping en transformatie. De basis die je hebt aangeleerd in deel 1 wordt nu verder uitgebreid met een aantal methodieken zoals regressie therapie, mediamieke familieopstellingen, het innerlijk kind, ELP en NLP. Door middel van deze methodes ga je leren hoe je het contact met spirit kunt verdiepen en hoe je energetisch kunt helen. Je krijgt inzichten in mentale en emotionele overtuigingen, waar ze vandaan komen en hoe deze in het contact met spirit mogen transformeren op zielsniveau.
Dit deel wordt afgesloten met een certificaat.

Mediumschap & Trance Healing lll Therapeut

In het derde deel van de opleiding Mediumschap & Trance Healing staat het therapeutisch consult centraal. Deze vorm van therapeutisch mediumschap is een nieuwe heldere manier om eenduidig bij de oorzaak van pijn en andere blokkades te komen die persoonlijke groei kunnen belemmeren. In het contact met spirit wordt gekeken naar de oorsprong van zware mentale overtuigingen en blokkades in dit leven, maar ook in vorige levens. Door het contact met spirit op de juiste manier te verdiepen kunnen blokkades en donkere energieën op zielsniveau worden ontrafeld om uiteindelijk getransformeerd te worden. Door de inzichten die spirit hierin geeft, kunnen oude blokkades worden losgelaten zodat er een nieuwe energieruimte ontstaat. Onderdrukte emoties en het aangeven van het levenspad vanuit de ziel geven ruimte in de stroming van lichaam en geest.
Dit deel wordt na een examen afgesloten met een diploma. Tevens kunt u zich dan inschrijven bij de SNU (Spirituele Nationale Unie).

Paramedisch en Psychosociaal Mediumschap

In deze opleiding leren we om contact te maken met onze emoties. Emoties zijn als het ware opgeslagen gevoelens en bevinden zich in het emotioneel lichaam van jouw aura. Vandaag de dag zijn er veel mensen met een negatief zelfbeeld. Bijna alle ziektes, blokkades en andere stoornissen hebben een negatieve gedachtengang nodig om goed te kunnen gedijen. Naast een vervuild milieu, ongezond eten en te weinig bewegen is een negatieve levenshouding een belangrijke factor bij het ontstaan van ziektes en aandoeningen. Negatieve gedachten, met name over jezelf, zijn zo krachtig dat ze je zelfs ziek kunnen maken. Zo vormen onverwerkte emoties en vastgelopen overtuigingen een gevaar voor je algehele welzijn. De emoties geven een signaal aan je lichaam en je lichaam slaat vervolgens de emotie op in bepaalde lichaamsdelen. Enkele voorbeelden zijn: organen, een bepaalde klier, spieren of een gewricht. Een goed getraind Medium Therapeut kan deze energieën invoelen en daarmee de gedachteprocessen en emoties van de client naar voren brengen en inzichtelijk maken. Daarmee wordt een dieper liggende oorzaak van een ziekte of aandoening duidelijk. En wordt helen op energetisch niveau mogelijk. Het is zeer raadzaam om naast het raadplegen van een arts, ook naar het energetisch systeem van een pijn of ziekte te kijken.
Deze opleiding wordt afgesloten met een diploma.

Voor data, opgave en info kunt u kijken op www.despiritueleacademie.nl    

 

Praktijk Het vrije zicht
Hoofdweg 74, 9621 AM Slochteren.
Tip: gebruik de postcode bij navigatie!

Email-adres: hetvrijezicht@gmail.com
Mobiel: 06 46 134 534
KvK 81561520