Paramedisch en Psychosociaal Mediumschap

Een disbalans, ziekte, pijn of blokkade is niets anders dan een signaal van de ziel om het ego, de manifesterende IK, erop te wijzen waar aandacht aan besteed mag worden. Wanneer men niet naar deze signalen luistert, kan ziekte zijn weg vinden. Ongemak of zelfs pijn is niets anders dan een signaal van de ziel om jou te doen laten transformeren. Naast de raadpleging van doktoren en artsen is het buitengewoon noodzakelijk naar de psychische oorzaak van de kwaal te kijken, teneinde heling en balans te kunnen weervinden. Zo kan men levenslessen eigen maken en evolutie bewust beleven.
De oorsprong komt veelal voort uit het rationeel of emotioneel verleden - zelfs vorige levens - en de hieruit voortvloeiende "belemmerende" overtuigingen van de mens. Zelfs wanneer dit erfelijk is, kunnen we vaak de werkelijke causale oorzaak van de kwaal en wat daar geestelijk aan inzichten uit naar voren komt, herleiden. Wanneer mensen op Aarde een bepaald emotioneel thema hebben uit te werken om in hun evolutie-proces te kunnen groeien, kan men in hun aura, oftewel geest, verschillende entiteiten aantrekken of onbewust creëren. Dit kunnen naast auralifters, schaduwzelven en deelzelven ook vorige zelven zijn, die niet naar het Licht zijn gegaan en nog in jouw energieveld, aura/geest aanwezig zijn. Dit beïnvloedt ons karakter maar kan eenvoudig getransformeerd worden wanneer je een goede geestelijke begeleider gevonden hebt.
Auralifters kunnen zorgen voor o.a. tics, schelden of depressies. Niet iedereen gaat naar het Licht na het overlijden... voor velen nog een onbewust onderwerp, maar het wordt zo langzamerhand toch tijd om er meer bewust van te worden.

Deze lijst is oneindig  want blokkades, verstoringen en ziektes van de menselijke geest en het lichaam vertelt ons iets over onszelf. Door b.v. emoties te hebben ingeslikt, kun je een maagprobleem creëren. Artsen schrijven medicijnen voor om de maag tot rust te brengen. Wanneer de emoties blijven zitten, kan de klacht steeds terugkomen en kan dit chronisch worden.  Als de reden van het ontstaan van de ziekte en/of de klacht weggenomen wordt, zal de klacht verminderen of zelfs verdwijnen.

Klachten kunnen zowel lichamelijk als psychisch zijn. Denk hierbij aan:

Vermoeidheid
Borderline
Stemmen in het hoofd
Chronische klachten
Stemmingswisselingen
Schizofrenie
Depressies
Angsten
Burn-out
Hoofdpijn
Reuma
Fibromyalgie
Hernia
Artritis
Astma
Bronchitis
Huidziekten
Kanker
Allergieën
Migraine
Spierziekten

Naast de weg naar de medische wereld, is het zeer belangrijk om ook de bijbehorende emotionele oorzaak weg te halen.

Al mag ik geen enkele garantie geven voor het uiteindelijke resultaat, en mag ik alleen doen wat de ander mag ontvangen van zijn/haar spirit,
zijn er toch vaak  goede resultaten.